Kvantigroup

Kvantigroup je skupina zaměřená na diskuzi textů, které napsali členové Kvantigroup nebo pozvaní hosté. Jedná se o texty, které používají kvantitativní metodologii a jsou zaměřené na nejrůznější témata (momentálně převládají texty zaměřené na rodinu a sociální stratifikaci). Skupina je otevřená všem, kteří ve svém výzkumu používají kvantitativní metody, od pokročilých magisterských studentů až po profesory. Skupina se setkává nepravidelně podle potřeby a zájmu.

Kontakt: Dominika Sladká

Supper Club

  • A platform for students and faculty to discuss their own papers and drafts.
  • Most of us share a concern for cultural sociology, but we welcome other approaches as well.
  • The papers and the discussion will always be in English.

For Supper Club Rules click here.

Contact: Werner Binder

Center for the Cultural Sociology of Migration

The Center seeks to bring cultural sociology and migration studies into closer conversation. We see migration as one of the most important issues in societies around the world, whether with regard to the refugee “crisis,” migrant integration, or “failed” multiculturalism.

Join us for monthly meetings in which students and faculty come together to discuss a migration-related text (submitted by a member or an outside colleague).

Contact: Nadya Jaworsky

Centrum pro výzkum stárnutí

Pracovní skupina při katedře sociologie FSS MU, která se výzkumně zabývá otázkami věku, stárnutí a stáří v sociologické perspektivě. Dlouhodobě se věnujeme sociologii stárnutí, problematice věkové diskriminace, otázkám aktivního stárnutí a věkového mainstreamingu. Podílíme se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce a poskytujeme konzultace implementačních projektů státních institucí a neziskových organizací. Mezi naše okruhy zájmu patří, mimo jiné, otázky domova, bydlení a prostředí, sociální a důchodová politika, trh práce, rodina a partnerství, sociální vyloučení, celoživotní učení a technologie. Poskytujeme expertízu v oblastech sociální, kulturní a environmentální gerontologie. Využíváme kvalitativní i kvantitativní metodologické přístupy a zpracováváme analýzy politik.

web: https://starnuti.fss.muni.cz/

https://www.facebook.com/ageismus/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.